Percussió multi-ètnica

col.laborció amb electric gozarelaClasses enfocades a conèixer la diversitat d’instruments i estils musicals del món on la percussió un paper important.

Estudi dels instruments més populars i del seu context musical i manera de tocar-los.

Estudi dels estils musicals més estesos en la música moderna contemporània i el paper que desenvolupa el percussionista.