Percussió ibérica

Enfocat a conèixer els instruments de percussió tradicionals que s’usen a la Península Ibèrica: Panderetes, panderos, panderos quadrats, paelles, morters, tejoletas, ximbombes, etc; així com els diferents ritmes tradicionals de les diverses zones geogràfiques.

coetus